facebook

Woningbouwvereniging Beter Wonen

Woningbouwvereniging Beter Wonen is een maatschappelijke organisatie die werkt aan goed wonen met acceptabele woonlasten en een leefbaar dorp, vooral voor mensen met een lager inkomen of een kwetsbare positie op de woningmarkt.