facebook
Nieuwbouwprojecten

Raad van State doet uitspraak inzake ‘De Vesting’ Nieuwpoort

Begin juni deed de Raad van State uitspraak in de zaak tussen buurtbewoners en de Gemeente Molenwaard. Twee buurtbewoners diende bezwaar in tegen bestemmingsplan ‘De Vesting’ Nieuwpoort. Dit bestemmingsplan moet woningbouw mogelijk maken op het terrein, waar vroeger autobedrijf Mak gevestigd was. Projectontwikkelaar Herkon heeft plannen om op het braakliggend terrein 6 woningen en 6 appartementen te realiseren.

De Raad van State oordeelde dat de Gemeente Molenwaard niet alle stukken ter inzage heeft gelegd. Gezien dit zwaarwegend was, zijn andere beroepsgronden niet verder behandeld. De Gemeente Molenwaard heeft 4 weken de tijd, om dit alsnog in orde te maken.

Door deze uitspraak kan er voorlopig nog niet gebouwd worden op het terrein binnen de Vesting Nieuwpoort.

Bron: Raad van State