facebook

Gemeente Molenlanden

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeentes Molenwaard en Giessenlanden met elkaar. Na de fusie zal er een gemeente ontstaan met in totaal 43.500 inwoners.

De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden kwamen vrijwillig tot het besluit om te fuseren. Het herindelingsontwerp werd vastgesteld op 30 januari 2017 en het wetsvoorstel om beide gemeente te fuseren moet nog worden behandeld door de Tweede Kamer om de fusie definitief te maken.

Het samenvoegen van gemeenten vergroot de bestuurskracht, waardoor de taken voor de inwoners beter kunnen worden uitgevoerd.

Molenlanden

De gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard hebben de inwoners een belangrijke rol toegekend bij het verzinnen en stemmen op een naam voor de nieuwe gemeente. In de periode van 15 juni tot en met 30 juni 2017 zijn inwoners van beide gemeenten in de gelegenheid gesteld om een naam in te dienen voor de nieuwe gemeente. Dit resulteerde in een lijst met 1500 reacties en bijna 700 verschillende namen. 13.255 inwoners van 12 jaar en ouder brachten hun stem uit. Molenlanden is met 58,3% gekozen boven Groene Waard met 23,9% en De Waard met 17,8%.

Onderbouwing van naamgevingscommissie voor Molenlanden

Molen en landen, twee woorden die ook weer typerend zijn voor de streek. We mogen er trots op de zijn dat de molens van Kinderdijk die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan, in de nieuwe gemeente staan. Maar ook op de vele andere molens die op het grondgebied van de nieuwe gemeente staan. Wat de commissie betreft is dit daarom ook een goede reden om molen terug te laten komen in de naam. Het woord land(en) is vanuit historisch perspectief vaak gebruikt om een gebied te duiden en kan in onze streek als synoniem worden gebruikt voor een perceel of weiland. Het woord landen sluit daarom goed aan bij de geschiedenis van onze streek. De naam doet recht aan beide gemeenten doordat zij samengesteld is uit de bestaande namen van beide gemeenten. De naam ligt goed in het gehoor en sluit aan bij het karakter en geschiedenis van het gehele gebied.

Nieuwbouw in Molenlanden

Met ingang van 1 januari 2019 zal er ook deze website ook informatie komen over de nieuwbouw in de plaatsen Giessenburg, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Schelluinen en Arkel. Van Wonen in Molenwaard naar Wonen in Molenlanden.