facebook
Huren

Fusie woningbouwcorporaties

Op 1 april 2017 zijn Woningstichting Nieuw-Lekkerland en Woningbouwstichting Lek en Waard Wonen gefuseerd. De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen. Door de fusie ontstaat een corporatie met een sterke lokale binding die haar doelen en ambities in de komende jaren nog beter waar kan maken.

Het kantoor van Lek en Waard Wonen wordt gevestigd in het huidige kantoor van Woningstichting Nieuw-Lekkerland aan de Dorpslaan 50. Dit kantoor wordt op dit moment verbouwd. Om die reden zijn de medewerkers tijdelijk gehuisvest in brede school ‘Het Carillon’, Raadhuisplein 1, 2957 RK Nieuw-Lekkerland. Naar verwachting zal de verbouwing eind mei 2017 klaar zijn.

Steunpunten in Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak

Ook zijn in Groot-Ammers en Nieuwpoort/Langerak steunpunten in De Hof van Ammers en brede school De Veste geopend, waar de huurders op bepaalde tijden in de week terecht kunnen. Via een brief zijn alle huurders op de hoogte gebracht van de openingstijden. Ook op de website is deze informatie te vinden: www.lwwonen.info.

Lek en Waard Wonen

De naam van de fusiecorporatie is gekoppeld aan het voormalige logo van Woningstichting Nieuw-Lekkerland.
De naam past goed omdat de kernen waarin de corporatie werkzaam is, langs de rivier de Lek liggen. Verder zijn het allemaal kernen binnen de regio Alblasserwaard, vandaar de term ‘Waard’. In het logo zijn de Lek, de Waard en het Wonen zichtbaar.

Lek en Waard wonen heeft ruim 2.300 woningen in de verhuur.