facebook
CPO-projecten

Bestemmingsplan CPO Streefkerk onherroepelijk

Op woensdag 15 maart 2017 stelde de Raad van State het bestemmingsplan van het plan Kooikerspad Streefkerk onherroepelijk vast.

Het plan voorziet in de bouw van maximaal 9 woningen in een deel van het gebied Kooikerspad aan de zuidzijde van de kern Streefkerk. Het plan is vastgesteld vanwege een gemeentelijk project om samenbouw van 7 woningen via een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en zelfbouw van 2 woningen via particulier opdrachtgeverschap (PO) mogelijk te maken.

Enkele omwonenden kunnen zich niet met het plan verenigen, voornamelijk omdat volgens hen als gevolg van het bouwproject de sloot tegenover hun woningen is gedempt. Zij hebben daarom beroep tegen het plan ingesteld. Door de uitspraak van de Raad van State kan het plan na een vertraging alsnog doorgang vinden.